achtergrond-header

Algemene voorwaarden

1. Prijzen
Alle vermelden prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

2. Bestellen
a. Wij accepteren alleen bestellingen, geplaatst via onze website. Over uw bestelling kunt u navraag doen bij Jeka Wonen te Monster, tel 0174-21 38 73 of via E-mail : info@jeka-wonen.nl
U dient uw bestelnummer hierbij te vermelden.
b. Jeka Wonen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve leveringen veroorzaakt door onduidelijkheden op het bestelformulier
c. Jeka Wonen behoudt recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen te weigeren.
d. Bestellingen worden geleverd uit voorraad. Als goederen op het moment van bestellen niet aanwezig zijn, krijgt u bericht per e-mail over de verwachte leverdatum.
e. De afnemer kan meerdere bestellingen gelijktijdig hebben lopen. Deze worden als strikt gescheiden behandeld. Indien uw bestelling uit meerdere artikelen bestaat, zal dit als 1 opdracht worden behandeld.
f. U krijgt na de bestelling een bevestiging toegestuurd waarin de uiteindelijk te leveren goederen en het totaalbedrag vermeld zijn. Deze goederen worden voor U gereserveerd.

3. Betaling
Betalingen geschieden bij Jeka wonen uitsluitend via Ideal of overschrijving.

4. Levering
a. De levering geschiedt binnen 1-3 werkdagen indien het door u bestelde artikel op voorraad is. Jeka wonen laat u per e-mail weten indien uw bestelde artikel niet op voorraad is.
b. Indien Jeka wonen uw bestelling niet kan leveren op de door u aangegeven datum, heeft u het recht de bestelling binnen 48 uur na deze mededeling te annuleren. U wordt hier per e-mail of telefonisch van op de hoogte gebracht. Annulering is alleen mogelijk per e-mail: info@jeka-wonen.nl of schriftelijk per fax 0174-247277 of per post: Jeka wonen molenstraat 37/39 2681 BM Monster.
c. Levering van de artikelen geschiedt in deugdelijke verpakking en via Post nl. De gebruikelijke duur van het transport is 1 á 2 werkdagen.
d. Indien u op uw bestelformulier dit aangeeft, zal uw artikel in geschenkverpakking worden geleverd.
e. Jeka wonen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigde en/of onvolledige pakketten. Indien uw pakket beschadigd of geopend aankomt dient u dit niet te accepteren en aan de postbesteller terug te geven.
f. helaas kunnen wij niet leveren naar adressen buiten Nederland.

5. Herroepingsrecht
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden.

  1. U bent bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door de ondernemer aangegeven methode
  2. .Indien u als consument een bedrag betaald heeft, zullen wij  dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegt kan worden.

 Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@jeka-wonen.nl

6. Annuleren en wijzigen van een bestelling
a. Indien Jeka wonen uw bestelling niet op gewenste leverdatum kan leveren heeft u het recht uw bestelling te annuleren zie ook 4b.
b. De afnemer kan een bestelling, schriftelijk of via e-mail annuleren. Het annuleren betreft de hele bestelling.
c. Jeka wonen annuleert een bestelling als betaling niet binnen twee weken na bevestiging van verwerking is ontvangen.
d. Wijzigen van bestellingen voor of na bevestiging van verwerken is niet mogelijk
e. Afnemers waarvoor vaak bestellingen geannuleerd worden, worden door ons op een zwarte lijst geplaatst. Bestellingen van afnemers op de zwarte lijst worden niet geaccepteerd.

7. Garantie en klachten

  1. Jeka Wonen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

8. Prijswijzigingen
a. Jeka wonen behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren.
b. Bij ontvangst van uw bestelling en betaling, zal Jeka wonen een eventuele prijswijziging niet meer aan u doorberekenen.

9. Adres en inschrijving kamer van koophandel
Jeka wonen
molenstraat 37/39
2681 BM Monster
tel: 0174-213873
fax:0174-247277
e-mail: info@jeka-wonen.nl
inschrijving KvK onder nummer 50497839 Kamer van Koophandel Haaglangen
BTWnr.

10. Privacyverklaring
Voor uw bestelling hebben wij noodzakelijkerwijze uw adres- en persoonsgegevens nodig. Deze gebruiken wij uitsluitend om uw bestelling te verwerken. De door u verstrekte persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel door Jeka wonen gebruikt. We stellen de aan ons ter beschikking gestelde gegevens niet aan derden beschikbaar.

11. Wijzigingen leveringsvoorwaarden
Jeka wonen behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen naar eigen inzicht, zonder hierover verantwoording af te leggen tegen anderen.

 

Disclaimer

intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Jeka Wonen. Behoudens de in of krachtens de auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeka Wonen.

Aansprakelijkheid
Deze website is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Jeka Wonen is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Privacy beleid
Jeka Wonen respecteert uw privacy en behandelt door u verstrekte persoonsinformatie vertrouwelijk. Wanneer u op deze website gebruik maakt van een formulier om informatie aan te vragen, registreert Jeka Wonen uw gegevens in een informatiesysteem. Op basis daarvan wordt uw vraag verwerkt. De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Bezoekersregistratie
Van bezoekers aan de website van Jeka Wonen worden algemene gegevens bijgehouden, zoals informatie over het aantal keren dat een pagina wordt bezocht. Het doel hiervan is om de inrichting va de Jeka Wonen website te optimaliseren.

Geen inspiratie?
Met onze interieurstyliste kunt u tot de gewenste sfeer in huis komen.
Vul het formulier in en laat ons helpen!

Contact

Molenstraat 37/39
2681BM Monster
0174-213873
info@jeka-wonen.nl
KVK 50497839
BTWnr: NL179.529.298.B01

Openingstijden

Maandag Gesloten
Dinsdag 09.30 - 17.30
Woensdag 09.30 - 17.30
Donderdag 09.30 - 17.30
Vrijdag 09.30 - 17.30
Zaterdag 10.00 - 16.30
Zondag Gesloten